VET VIDEO 2

HP MEDICAL SVERIGE

DIAGNOSTISKT ULTRALJUD, STÖTVÅG, HIGH POWER LASER